Print this topic

HealthInfo Waitaha Canterbury

Floaters, flashes & retinal detachment

Whakarewanga, kōwhā me motunga āhuahua

In this section

Floaters & flashes

Retinal detachment

Page reference: 139694

Review key: HIFRT-139694